Gammal eternitt og lekkasjar blir vekke:

Nytt tak på Utstillingshallen

Utstillingshallen i Stryn får nytt tak. Dermed forsvinn gammal eternitt og gamle lekkasjar, og den tradisjonsrike hallen framstår oppgradert og betre eigna til dei ulike føremåla han blir nytta til.

To fløyar: Utstillingshallen har to fløyar, ein aust-vest-del som vart bygd i 1961, og ein nord-sør-del med tribuneanlegg som vart bygd i 1967. Hallen vert no oppgradert med nytt tak, her frå arbeidet tidlegare i haust.   Foto: Thomas Thaule

sjølv om det har vore ein del lekkasjar, så var ikkje tilstanden så galen

Nyhende

Utstillingshallen ved Stryn Stadion har to fløyar, ein aust-vest-del som vart bygd i 1961, og ein nord-sør-del med tribuneanlegg, bygd i 1967.