Overraska over å bli kalla «helt»

Fylkesordførar Jenny Føllling har ingen kommentar til sparket frå stryneordføraren, medan Trude Brosvik seier det var overraskande å bli kalla «helt».

- Overraskande, men sjølvsagt positivt overraskande, seier Trude Brosvik om å bli kalla Stryn sin helt.  

Nyhende

– Nei, det har eg ingen kommentar til. Vi har behandla saka ut frå føresetnadane på ein forsvarleg måte, og så er det Vestland fylke som må behandle dette vidare. Verda sluttar ikkje her, seier Jenny Følling (Sp).