Vil ha leilegheiter her

I gamle Kirkhorn skule kan det bli opptil seks leilegheiter.

Må omregulerast Eigar av gamle Kirkhorn skule på Grodås ønskjer å byggje fire til seks leilegheiter i det ærverdige bygget frå 1929. Omregulering pågår.   Foto: Arkivfoto: Bengt Flaten

Nyhende

Etter forslag frå eigar av bygget, Anne Aasgaard Kirkhorn, startar ein no ei reguleringsendring av Kirkhornsbakkane med høyringsfrist 10. oktober.