Fylkestinget erklærte klima- og miljøkrise

Fylkestinget i Sogn og Fjordane har erklært klima- og miljøkrise. Vedtaket vart gjort mot éi røyst.

På talarstolen: Jon Olav Kvamme (KrF) på talarstolen. – Eit slikt vedtak forpliktar, sa han. 

Som politikarar kan vi ikkje ha kunnskap om alt, men vi må kunne stole på kva fagfolk har konkludert med. Ein rapport frå SINTEF seier at 97 prosent av verdas klimaforskarar er einige om at vi står overfor ei menneskeskapt temperaturauke

Jon Olav Kvamme, KrF
Nyhende

Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtok tysdag å erklære klima- og miljøkrise.