Dagens leiarartikkel

Sentralisering av tingrettar

Domstolkommisjonen vil redusere tal tingrettar i Norge frå 60 til 32.  Foto: Bengt Flaten

Totaleffekten for samfunnet må vege minst like tungt på vektskåla som ønsket om «store og robuste fagmiljø».

Nyhende

Det går unna i ekspressfart i tal servicetilbod som er blitt sentraliserte eller som er i ferd med å bli det. Alle sivile gjeremål er no tekne vekk frå lensmannskontoret i Stryn. Bra for politiet som kan konsentrere seg om reint politiarbeid. Dårleg for publikum som må køyre lenger for å få tenestene sine utført.