900.000 til Singerheimen

Stiftinga for Singerheimen har fått ei løyving på nær 900.000 kroner til vedlikehald og dokumentasjon.

Midlar: Stiftinga for Singerheimen får om lag 900.000 kroner til vedlikehald og dokumentasjon.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Midlane går til tre prosjekt. 431.000 kroner på sjølve villaen. Bungalowen 165.000 kroner, og 287.000 kroner til dokumentasjon av hagen.