- Vi må vere sikre på at det er trygt å bu her

Atle Sunde ønskjer tiltak på Indre Skarstein etter flaumen.

Lausmassar: Fleire elvar fløymde over i Olden og tok med seg store mengder stein, grus og jord. Slik som her på Indre Skarstein. Bildet er teke dagen etter i samband med oppryddingsarbeidet. Totalt vart 25 personar evakuerte, på strekninga frå sentrum og til Nesset camping. 

Nyhende

Sunde har teke kontakt med kommunen i kjølvatnet av flaumen i Olden i september. Dei er busett på Indre Skarstein og var mellom innbyggjarane som måtte evakuerast då elva Øyragrova fann vegen gjennom gardstuna. Han viser til at det har vore gjort tiltak for grova og kummen tidlegare, men at dette ikkje har fungert.