Ny tid for 150 år gammalt hus i Olden

 «Heimtun» - det  gamle hovudhuset  frå 1880- åra til Markusbruket på Vanberg i Olden,  er ferdig restaurert.

Vakker utsikt: Morten Vanberg og kona Anne Kasthrine Stangeland har ein fantastisk utsikt frå huset sitt. Slik såg det ut før restaureringa.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

- Restaureringsbudsjettet var kostnadsrekna til 1,3 millionar. Vi fekk  375.000 kroner frå Kulturminnefondet og 25.000 frå UNIstiftinga.  Resten får vi ta sjølve, seier eigaren Morten C. Vanberg som er busett i Bærum.