Seier nei til ordenskarakter-forsøk

Utdanningsdirektoratet vil ikkje imøtekome søknaden frå Stryn kommune om forsøksordning der ein ikkje skal gje karakter i orden og åtferd.

Framleis åtferds- og ordenskarakter: Utdanningsdirektoratet seier nei til forsøk utan karakter i orden og åtferd ved ungdomsskulen i Stryn. 

Nyhende

Kommunen søkte i mai om å gjennomføre forsøk utan karakter i orden og åtferd ved Stryn ungdomsskule.