Ja til omdisponering av areal

  Foto: Anne-Mari Aalberg (arkiv)

Nyhende

Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn sa i sitt møte onsdag eit samrøystes ja til ein søknad om å få omdisponere 2.000 kvadratmeter frå jordbruksareal til campingføremål på gbnr. 110/2. Arealet skal nyttast til oppstillingsplass for bubilar og campingvogner.