Tilrår redusert tilskot grunna søknad etter fristen

I samband med tildeling av driftstilskot til turløyper og idrettsanlegg har Stryn idrettsråd (SIR) kome med si tilråding.

SIR har gjeve si tilråding: Gunnar Harstad er leiar i Stryn Idrettsråd.  Foto: (arkiv) Harald Vartdal

Nyhende

Stryn kommune har i budsjettet for 2020 sett av 600.000 kroner til driftstilskot turløyper og idrettsanlegg. SIR gjev kvart år si tilråding ut frå søknadane.