Flytebrygge i Innvik:

Held fast på vedtak

Flytebrygge: Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn held fast på vedtaket sitt om løyve til etablering av ei flytebrygge i Innvik. 

Nyhende

Sektorutvalet for tekniske saker i Stryn tek ikkje klage frå Fiskeridirektoratet til følgje i høve etablering av ei flytebrygge i Innvik.