LEIAR

Økonomisk blåmåndag, men Hornindal står seg på å ha drive godt frå før

Rådmann Rune Sjurgård la fram eit budsjettforslag med store kutt. Men og med plass til store investeringar, også i Hornindal.  Foto: Bengt Flaten

Hornindal står seg på å ha drive godt frå før, samt sett i gang ein del store investeringar i 2019

Nyhende

Rett nok kom rådmannen sitt budsjettforslag på ein onsdag, men innhaldet politikarane i nye Volda fekk servert til kveldsmaten, ser i utgangspunktet krevjande ut.