Elin Pehrson Grytting med bok:

Diktarpresten frå Nordfjord

Boka om Claus Frimann er den sjuande boka i serien om lokale kunstnarar, kanskje også den viktigaste og mest tidkrevjande.

Viktig bok: Elin Pehrson Grytting med boka om Claus Frimann.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Vi må nemleg nær 300 hundre år attende i tida for å finne starten på historia om den gåverike presten. Dikta lever framleis mellom alle som er glade i song og visekunst.