Diskusjon rundt løyving til uteområde

Stryn ungdomsskule: Løyving til uteområdet ved ungdomsskulen blir ei budsjettsak. 

Nyhende

Formannskapet i Stryn vedtok tilrådinga til handlingsprogram i kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet. Det vart derimot litt diskusjonen kring ei konkret løyving til uteområdet ved Stryn ungdomsskule som var baka inn i tilrådinga.