Varehandelen er pressa:

- Black Friday og svak norsk krone er ein del av forklaringa

– Det er fleire grunnar til at varehandelen er i motbakke, seier banksjef for bedriftsmarknaden, Ørjan Skaaden.

Krevjande: - Vi må stadig presse prisane i konkurranse med netthandelen og marginane er små. Det er krevjande, men det går, seier butikkmedarbeidar ved Power i Stryn sentrum. Odd Martin Mørk.  

Nyhende

Stryn kommune har lenge mangla næringsareal for dei store plasskrevjande etableringane. Politisk er problemstillinga godt kjend og har vore ein hemsko for å få etablert større kjeder som har vist interesse for å etablere seg i Stryn.