Volda formannskap i mål med innstillinga:

Budsjett-semje

Tysdag kveld var formannskapet si innstillinga til eit trongt budsjett klart.

Innstillinga klar: Sverre Leivdal (Ap) (t.h) la fram ei liste på 11 punkt med forslag til budsjett under formannskapsmøtet i Volda tysdag kveld. Der vart dei samde om forslaga som kommunestyret skal ta stilling til 12. desember.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

På vegne av Ap, Sp, SV, MDG og Voldalista, la Sverre Leivdal (Ap) fram følgande forslag til budsjettet i 11 punkt som her følger i sin heilskap slik dei etter kvart vart vedteke: