Studentar frå Film- og TV-studietp å Westerdals Oslo ACT:

Spelar inn film frå Oldedalen - leitar etter gut til hovudrolla

Odelsplikta kontra andre draumar er tema når ein ny film er under planlegging i Oldedalen.

Filmskaparar: Frrå venstre: Regissør Jørgen Sivertsen Jensås, produsentane Cecilie Stubberud Aas og Markus Indrebø-Langlo, filmfotograf Rayan Zomorodi med basen Indrebø i bakgrunnen. 

Nyhende

Filmen skal spelast inn i februar/mars 2020, og Fjordingen møtte fire ivrige studentar som var i ferd med å forberede filminnspelinga om odelsguten og kua Vigdis.