– Fokus på eit best mogleg tilbod for heile fylket

Tom Guldhav, klinikkdirektør og prosjektleiar Prehospital plan fase 2, vitja tysdag kommunestyret i Stryn og orienterte om bakgrunn og målsetjingar ved planen som skal vedtakast i styremøte i Helse Førde 16. desember.

Prosjektleiar: Tom Guldhav, klinikkdirektør kirurgisk i Helse Førde, er prosjektleiar for fase to av den Prehospitale planen som skal vedtakast i helseføretaket sitt styremøte 16. desember. 

Nyhende

Prehospital betyr «før sjukehus», og planen tek blant anna føre seg ambulansetenesta i fylket. Onsdag var siste høve til å kome med innspel til planen.