Etterlyste permanente tiltak i Lodalen

Vegard Rake Midtun (H) er kritisk til kommunen sine mellombelse tiltak i Lodalen, i høve utfordringane med blant anna villcamping og forsøpling.

Villcamping: Auke i telting som dette i Lodalen har tvunge fram tiltak siste åra.  Foto: Anne-Mari Aalberg

Nyhende

Dette kom til uttrykk i «spørjetimen» før kommunestyret.