Frå Petter til fjordhest

Nordfjord Sogelag er ute med ei ny, fyldig utgåve av Årbok for Nordfjord.

Årboka: Årbok for Nordfjord, eit skrift for folkeminne og kulturminne. 

Nyhende

Denne gongen spenner årboka m.a. frå kunstnar og mangeårig bidragsytar til årboka, Petter Eide, som får ein hjarteleg takk gjennom ei fin skildring frå musikkollega og ven Arne M. Sølvberg, til mykje interessant stoff for dei fjordhest-interesserte. Steinar Furnes har skrive om Nordfjord Fjordhestlag som er 100 år, Inge Fænn fortel om Rimfakse-striden.