Legevakt i Stryn?

Kommuneoverlege Marius Solbakken kunne tenkt seg legevakt i Stryn frå eit brukarperspektiv, men ser også utfordringar frå ein fagleg ståstad.

Tvilsamt: Kommuneoverlege Marius Solbakken ser det som mindre sannsynleg å få legevakt i Stryn. 

Nyhende

Det vart i førre formannskapsmøte ein diskusjon kring legevaktordninga. Kommuneoverlege Marius Solbakken var til stades i møtet i høve handsaminga av den prehospitale planen. Haldor Hove (Ap) spurde kommuneoverlegen om kva han tenkte om å ta ordninga tilbake til Stryn?