Norconsult på besøk i Olden:

Kartlegg hagen ved Singerheimen

Arbeidet med kartlegging av hagen ved Singer- heimen er i gang, og vil truleg vere ferdig i løpet av vinteren.

Flyfoto: Hans Petter Galtung, som er son til den tidlegare gartnaren, Harald Ljones, viser eit flyfoto frå 50-talet over det aktuelle området. Landskapsarkitekt og avdelingsleiar ved Norconsult AS, Britt Angell Johnson har ansvaret for å kartlegge hagen.  Foto: Inge Fænn

Nyhende

Tidlegare i haust kom fylkeskommunen med ei løyving på nær 300.000 kroner til dette arbeidet.