Vil ha leilegheiter her

Rikard David Bø ønskjer å omregulere dette sentrumsnære området til bustadformål.

Ønskjer hus her: Rikard David Bø ønskjer å omregulere dette området like aust for Stryn sentrum om til bustadformål.   Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Det aktuelle området like aust for Stryn sentrum er i dag avsett til LNFR-areal (Landbruks, natur- og friluftsformål) men grunneigar ønskjer at området vert omdisponert til bustadformål.