Ordføraren har forståing for kritikken

Ordførar Per Kjøllesdal har forståing for synspunkta til Loen Utviklingslag.

Naudsynt: Per Kjøllesdal (Sp) skjønar at det kan bli reagert på pengebruken i høve strakstiltak, men meiner dei tvinger seg fram. Han lovar trykk på arbeidet med å finne gode permanente grep. 

Nyhende

– Eg er veldig einig i at kommunikasjon og informasjon er veldig viktig komande år, og dette er noko vi vil ha dialog om med dei som held til i området, seier Kjøllesdal (Sp).