Fleire besøk utanfor sommarsesongen

Turistnæringa noterer seg eit solid reiselivsår i 2019 og ser optimistisk på utsiktene til 2020.

Satsar heile året: Loen Skylift er eit døme på ei bedrift som satsar på heilårsturisme.  Foto: Loen Skylift

Nyhende

Fleire besøkte Norge utanom sommarsesongen, noko som er eit resultat av satsinga på heilårsturisme, ifølgje Innovasjon Norge, som tysdag heldt sin årsgjennomgang.

– At trafikken no blir spreidd utover året i større grad enn før, er godt nytt for reiselivsnæringa. Det er ein myte at det er fullt i Norge, og vi gler oss over å registrere stadig nye og spennande reiselivsprodukt – og investeringslysta i reiselivsprodukta i framtida er stor, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.