Auka nedbør kan mangedoble flaum- og skredskadar

Vi må vere meir budde på flaum, skredskadar og vegstengingar dei neste ti åra.

Mangedobling: Auka nedbør kan mangedoble flaum- og skredskadar dei neste åra om det ikkje blir satsa nok på førebygging. Det viser ein studie frå Vestlandsforsking og Menon Economics, som er gjort for Statens vegvesen. Her frå Bismo i 2018. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix / NPK 

Nyhende

Det viser ein studie frå Vestlandsforsking og Menon Economics, gjennomført for Statens vegvesen.