Stryn formannskap:

Avviste klage om dobbelt VA–gebyr

Stryn formannskap stilte seg samrøystes bak avslaget på den 14 år gamle saka.

Har klaga: Eigar av dette bygget har klaga på det han meiner er dobbelt årsgebyr og meiner Stryn kommune driv forskjellsbehandling. Saka skal til kommunestyret.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Arild Ove Nesdal klaga til Stryn kommune om det han omtalar som dobbelt VA gebyr for gbnr 57/80 (Myrane 6).