Språkrådet føreslær Heggdalsvegen

Språkrådet føreslær at Heggdalsvegen blir namnet på vegen i Innvik som teknisk utval i Stryn i august vedtok å kalle Liavegen.

Føreslær Heggdalsvegen: Språkrådet føreslær at Heggdalsvegen blir namnet på denne vegen i Innvik. (Utsnitt av illustrasjon veg 1119, Stryn kommune) 

Nyhende

Det har vore namneforvirring for innbyggjarar langs vegnummer 1119, som går over gardane Skåden, Lyslo, Heggdal og Lid i Innvik. Sektorutval for tekniske saker vedtok i august at vegen skulle heite Liavegen. Statens kartverk har klaga på vedtaket, og meiner rett skrivemåte skal vere Lidavegen. Bebuarar i området har klaga på problem med varelevering fordi dei mangla rett adresse.