Fleire tok ein dukkert

Fleire besøkte Stryn symjehall i fjor samanlikna med året før.

Auke i besøkstala: Om lag 500 fleire nytta seg av tilbodet om offentleg bading i 2019 samanlikna med tala for 2018.  Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

– Vi har hatt ei auke på rundt 500 besøkande på offentleg bading frå 2018 til 2019, med 8460 besøkande i fjor, seier leiar for Stryn kulturhus, Kåre Bruvoll Alme.