Skredforskar Krister Kristensen:

Trygg ferdsel i vinterfjellet

Skredforskar Krister Kristensen oppmodar alle om å tileigne seg kunnskap om ein skal leggje ut på tur i bratt terreng midtvinters.

Godt utstyr: Skredforskar og seniorrådgjevar ved NGI (Norges Geotekniske Institutt), Krister Kristensen, meiner godt utstyr på tur er viktig, men det kan aldri erstatte kunnskap. Han oppfordrar folk som vil på topptur om å ta skredkurs først. Er det utrygge forhold i fjellheimen, er skisenter best. 

Nyhende

Få kunnskap, skaff godt utstyr, pakk sekken klokt, observer, tenk, ha respekt for naturen og nyt.