Det hastar med å ta vare på historisk radiosamling - ber kommunen om hjelp

I 2009 vart radiomuseet «Radiotider» høgtideleg opna i Hornindal. No søkjer Skipnaden Rolf Haugens samlinger Volda kommune om hjelp til å bevare dei unike samlingene og gjere dei tilgjengelege for folk flest.

Unik samling: Frå opninga i 2009, då Rolf Haugen klipte «ledningen» og opna radiomuséet. Borna Roger t.v. og Sigrid driv no Skipnaden Rolf Haugens Samlinger og har søkt kommunen om hjelp til å ivareta samlingane vidare og få dei tilgjengelege for ålmenta. Arkivfoto: Harald Vartdal 

Nyhende

I eit brev til Volda kommune søkjer Skipnaden Rolf Haugens Samlinger om støtte og praktisk hjelp til bevaring av radiosamlinga og formidling av denne til ålmenta.