LEIAR OM NRK VESTLAND:

Sjølv om landet er delt inn i færre forvaltningsorgan, er ikkje folk sin identitet endra frå å vere lokal til å bli super-regional

NRK Sogn og Fjordane vart historie med samanslåinga til Vestland fylke.  Foto: Arkiv

Dess meir dei fjernar seg frå folk sin kvardag, dess større er sjansen for at NRK mister oppslutning

Nyhende

1. januar vart to fylke slått saman. Hordaland og Sogn og Fjordane opphøyrde som sjølvstendige politiske forvaltningsorgan. No heiter forvaltningsorganet Vestland.