Vatnet stod inn i hagen

Speglar seg: Vatnet står inn over hage og naust ved Stryneelva, og utelampane speglar seg i vatnet.   Foto: Zoe Sunde

Nyhende

Natt til tysdag var det meldt stormflo, og også i indre Nordfjord merka ein at det var ekstra høg vasstand.