Sa ja til byvekstavtalen - Frp, FMB og Raudt stemte imot

Vestland fylkesting har sagt ja til byvekstavtalen for bergensregionen. Denne skal sikre bergensarane billegare kollektivtrafikk, lågare bompengar og fleire avgangar med Bybanen.

Røystinga: Byvekstavtalen vart godkjent av Vestland fylkesting med stort fleirtal. Frp, FNB og R røysta imot. Foto: Bjarte Brask Eriksen/VFK 

Nyhende

Avtalen vart vedteken på eit ekstraordinært fylkesting i Bergen mådag.