– Erstatte ungdomsskulen med brannstasjon eller kommunehus?

Plan- og næringssjef, Geirmund Dvergsdal, lufta tanken om å legge brannstasjonen eller kommunehuset til Bø dersom ungdomsskulen blir flytta.

Nye tankar: Plan- og næringssjef Geirmund Dvergsdal i Stryn formannskap, der han lufta idear for korleis nokre av dei kommunale tomtene i sentrum kan disponerast i samband med ny områdereguleringsplan. 

Nyhende

Det var i formannskapet torsdag at Dvergsdal la fram ideane, med klar melding om at dette er høgttenking i samband med arbeidet med områdereguleringa av sentrum.