Får likevel halde fram med C-vitamin-kur i Volda

Det har vore heilomvending i saka om omstridd behandling ved Volda sjukehus.

Volda sjukehus Held fram med C-vitaminbehandling som tilleggsbehandling ved sepsis  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Søndag meldte TV2 at fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, Torstein Hole, hadde stoppa C-vitaminbehandling ved Volda sjukehus. Saka var basert på eit utspel frå fagdirektøren på helseføretaket sitt intranett der han skreiv at systematisk behandling med C-vitamin ved sepsis i HMR, er vurdert og at ein no avsluttar slik behandling.