47.500 kr til symjeopplæring i barnehagen

Stryn kommune har fått 47.500 kr til symjeopplæring i barnehagen. 

Nyhende

Fylkesmannen tildeler kr. 47 500 til symjeopplæring for barn i barnehage i Stryn kommune for kalenderåret 2020. Det er Tonning kommunale barnehage som har søkt om symjemidlar for 25 barn.

Tilskotet skal bidra til at barna blir trygge i vatn og blir betre til å symje, og opplæringa skal skje i barnehagen si opningstid, heiter det i tildelingsbrevet.