Stryn, Gloppen og Stad ser mot Sunnfjord

Stryn, Gloppen og Stad har hatt møte med Sunnfjord kommune om potensielt samarbeid. Men samanslåing blir presisert å ikkje vere tema.

Samarbeid: Alfred Bjørlo (t.v.), Leidulf Gloppestad og Per Kjøllesdal sit i Nordfjordrådet. Her frå felles presentasjon under innspelmøtet til NTP. 

Nyhende

Bakgrunnen for møtet er drøftingar ein mellom anna har hatt i Nordfjordrådet om eit framtidig regionsamarbeid.