Eksamenar for 10. trinn og vidaregåande skule avlyst

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst

Alle eksamenar i 10. klasse vert avlyste. Elevane får vitnemål basert på standpunktkarakter. Bildet viser Stryn ungdomsskule.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Regjeringa har vedteke å avlyse alle skriftlege og munnlege i eksamenar på 10. trinn.

Samstundes blir alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule våren 2020 avlyst.

Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen blir avlyste.

Kunnskapsdepartementet opplyser at dei vil vurdere om det vil vere mogeleg å gjennomføre munnleg eksamen. Dette vil bli vedteke etter påske.

Får fullverdig vitnemål

Både skriftleg og munnleg eksamen på 10. trinn er avlyste.

Elevar på 10. trinn får fullverdig vitnemål utan eksamen.

I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikkje konsekvensar for inntaket til vidaregåande opplæring, opplyser Utdanningsdirektoratet.


Elevar i vidaregåande

Alle skriftlege eksamenar er avlyste for elevar i vidaregåande skule. Elevane får fullverdig vitnemål sjølv om skriftleg eksamen er avlyst, så fremt dei har bestått alle faga, opplyser UDIR. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst, slik det vil gjere for elevar frå grunnskulen.

Vidaregåande: I vidaregåande skule vert alle skriftlege eksamenar avlyste, og elevane får vitnemål basert på standpunktkarakter. Det vert framleis vurdert om det er mogeleg å gjennomføre munnleg og praktisk eksamen.   Foto: Thomas Thaule

Dette har ikkje konsekvensar for inntak til høgare utdanning.

Regjeringa vurderer om det vil vere mogeleg å gjennomføre munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen.


Felles for både 10. trinn og vidaregåande

Felles for både grunnskulen og vidaregåande skule er at lærarane må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget fram til sommaren, slik at alle elevar får standpunktkarakterar.

For at lærarane skal få eit godt nok grunnlag for å setje karakter, er både deltakinga til elevane og innlevering av oppgåver viktig.

Krava til å setje standpunktkarakter før skriftleg eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfell når desse eksamenane er avlyste. Det betyr at skulane her kan setje standpunktkarakterar heilt mot slutten av skuleåret.

Vurderer løysingar for privatistar

Eksamen for privatistar blir vidare greidd ut

Kunnskapsdepartementet ser no på mogelege løysingar for at privatistane skal kunne ta eksamen. Informasjon om dette kjem etter kvart på Utdanningsdirektoratet sine sider.