Utsette Grodås aust

Må først ha på plass refusjonsordningar

Grodås Aust: Opparbeiding av infrastruktur for Grodås Aust er forsinka, og må opp i ein ekstra runde i Volda kommune grunna auka kostnadar. Refusjonsordningar må på plass.   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Kostnadane for kommunal veg med teknisk anlegg aust for Grodås sentrum veks. Kostnadsauken blir av kommunen forklart med ein annan VA-norm etter overgangen frå Nordfjord si vass- og avløpsnorm til Sunnmøre si VA-norm. Som følgje av kommunesamanslåinga er det ynskje om like løysingar for heile kommunen.