Tok til orde for sommar-opne barnehagar

Sommaropne barnehagar vart eit tema i samband med kommunestyremøtet sist veke. Sven Flo (H) stilte spørsmål om kommunen vil vurdere dette, i det han meiner blir ein ekstraordinær sommar.

– Kan ikkje vente: Sven Flo (H) meiner ein ikkje kan vente på statlege pengar før ein tek avgjerd om sommarope.   Foto: Roy Aron Myklebust

Nyhende

– Vi har eit samfunn som bør byrje å rulle litt raskare, sa Flo.