Utfordringar med skyss og plassmangel

Kommunalsjef i Stryn for skule og kultur, Hilde Lødøen, fortalde om utfordringar med plassmangel og skuleskyss då ho orienterte kommunestyret.

Utfordringar: Hilde Lødøen, kommunaldirektør skule og kultur, fortalde om utfordringar som følgje av smitteverntiltak og at alle elevane no er tilbake på skulebenken. 

Nyhende

Når det gjeld barnehagetilbodet har det fram til no berre vore born av foreldre med samfunnskritiske yrke som har hatt tilbod om full dag, men frå inneverande veke kunne Lødøen informere at det vil nærme seg full opningstid for alle, i alle fall eit sju-åtte timars tilbod.