Lesarinnlegg frå Edvard Faleide:

Villa Visnes: Kulturminne eller næringsbygg?

Må bevarast: Bygningshistorikar og lærar Edvard Faleide meiner spørsmålet ikkje må vere må vere om storsalen skal byggjast om eller ikkje. – Men korleis ein i fellesskap kan bevare den, seier han.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Underteikna har i nokså nøyaktig 40 år følgt vernesaka omkring det som i tur og orden var Hotel Central, Stryn Husmorskule, Fluor Lux (m.m.), King Oscars Hall og Villa Visnes. Eg har med interesse lytta til fagfolka sine vurderingar av bygningen opp gjennom alle desse åra. Litt oppsummerande kan ein seie at vurderingane har vore alt frå høgkompetente til fullstendig bak mål.