Elisabeth Strøm i Mattilsynet:

Rosar lokale bønder for høg kvalitet

– Alt heng saman, frå A til Å. Mattilsynet følgjer maten frå fjøsen og nær sagt til middagsbordet.

Mattilsynet: Elisabeth Strøm er ein av dei tilsette frå Mattilsynet som alltid er på plass ved Nordfjord Kjøtt på dagar med slakting. Her stemplar ho godkjent på endå eit slakt av storfe.  Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Det seier veterinær Elisabeth Strøm. Ho er ein av dei tilsette ved Mattilsynet som er fysisk til stades ved Nordfjord Kjøtt Slakt kvar einaste gong dyr vert slakta.