Møretrygd etablerer seg i Sogn og Fjordane:

– Naturleg å sjå sørover

Etablert i Stryn: Møretrygd har etablert kontor i gamle Sogn og Fjordane fylke, og Stryn er ein av stadane med kontor. F.v. Bjarte Vindenes (adm.dir. i Møretrygd), Arve Nesje (forsikringsrådgjevar Stryn), Fred Hansen (salsleiar privat) og Jens Petter Haavik (forsikringsrådgjevar Eid).  Foto: Thomas Thaule

Vi har store ambisjonar om å vekse meir, og det er naturleg for oss å sjå sørover, nærare bestemt Sogn og Fjordane

Bjarte Vindenes, adm.dir. i Møretrygd
Nyhende

Forsikringsselskapet Møretrygd med hovudsete i Ålesund har sidan 1. januar etablert fleire kontor i gamle Sogn og Fjordane fylke.