Brøytar seg gjennom enorme snømengder

Brøytinga av Gamle Strynefjellsveg er i gang, og enorme snømengder skapar utfordringar for brøytemannskapet.

Gamle Strynefjellsveg: Brøytinga er i gang frå austsida- med høge brøytekantar på begge sider.   Foto: Privat

Nyhende

Det blir rapportert at brøytinga er i gang frå aust frå Grotli.

På grunn av rasfare er brøytinga ikkje starta opp frå vestsida enno.

At det er enorme snømengder i fjellet, er det ingen tvil om. Det viser desse bilda frå fjellheimen.

Utfordrande arbeid: Det er svært mykje snø i fjellet. Her på veg vestover på Gamle Strynefjellsveg.   Foto: Privat

Saka stod først på trykk i Fjuken