Godkjende reguleringsendring for Morskogen:

Området i Innvik ikkje utsett for flaum

Stryn kommunestyre vedtok i sist møte reguleringsendring for detaljregulering Morskogen i Innvik.

Kart over flaumsoner i Innvik. (Illustrasjon)  Foto: Norges Geotekniske Institutt

Nyhende

Bakgrunnen for reguleringa er Innvik AS som har behov for utviding av bedrifta.