Volda kommune:

Kjøpte næringsareal på Raudemel

Eit delt Volda kommunestyre vedtok å kjøpe næringsareal på Raudemel i Hornindal.

Raudemel Volda kommune har kjøpt dette næringsarealet (Gbr. 203 bnr. 17) på 12.404 m². Kjøpet omfattar og eit lagerbygg på 705 m² og ei smie på 139 m².   Foto: Bengt Flaten

Nyhende

Tilrådinga frå kommunedirektør og formannskapet var å kjøpe det snautt 12.500 m² store næringsarealet på Raudemel for 3,2 millionar kroner.