Per Bolstad plass:

Graset gror på sentrumsplassen

– Per Bolstad plass skal skine. Det gjer den ikkje, seier Jens Isehaug og Kim Rune Flo.

Kritisk: Jens Isehaug etterlyser både vedlikehald og meir bruk av Per Bolstad plass, for der har graset begynt å gro mellom granitthellene.  Foto: Roger Oldeide

Nyhende

Det var skrive mykje om opprustinga av Per Bolstad Plass i Stryn sentrum i fjor. Stryn sitt «atrium» var gjenstand for omfattande planlegging med ekstern hjelp frå konsulentar og tilleggsløyvingar før arbeidet tok til.